Minuskules, Bolsward, Holandija 2016


 
Katalog:Miniscules
 
Međunarodna izložba umetnosti Miniscules kustosa Wilme Wissers od 10. septembra / 09. oktobra 2016, Galerie Badweg 3, Bolsward, Nederlands
 
Otvaranje će izvesti Judith Spijksma koja radi u Muzeju Fries. Ova izložba je međunarodni kooperativni projekat između umetnika iz Francuske, Holandije, SAD, Turske, Bosne i Hercegovine, Njemačke i Australije. To je inicijativa Wilme Vissers (NL) i to je nastavak izložbe koja se održala 2013/2014 na TAS-u u Groningenu. Naziv “Miniscules” je razigrana varijacija reči mala na francuskom, engleskom i holandskom jeziku.
 
Moto za ovu izložbu je:
1. Da napravite umetničko delo koje se može uklapati u dlan vaše ruke.
2. Umetničko delo bi trebalo da bude u mogućnosti da putuje svet sa ili bez umetnika koji ga je stvorio
3. Da napravite klimu ili ironični komentar na istoriju umetnosti u kojoj sve treba da bude veliko, veće ili čak veliko.
 
Mala veličina omogućava gledaocu da ima veoma blisku vezu ili vezu sa umetničkim delom, jer se može gledati blizu. Umetnička dela su apstraktna i mogu se kategorizovati kao konkretna ili formalna umetnost. Svaki umetnik ima dva dela na izložbi “Miniscules”
 

 
Untitled #11, 2016, acrylic on wood, dyptich 17cm x 14cm x 2,5cm and 16cm x 16 cm x 2,5cm