PREKO, samostalna izložba, Mostar, BiH 2017


 
Samostalna izložba Arlete Čehić
Galerija HD HS Kosača ,  6. Juni  – 16. Juni, 2017 
Mostar, Bosna i Hercegovina