Sve što se do sada dešavalo, je suma kontinuiteta i diskontinuiteta.U diskontinuitetu imamo nukleus kontinuiteta. Život kao takav, nikada ne umire. Smrt kao takva, omogućava dalji život. Pronalazim i povezujrm izgubljene predmete koji postaju znakovi i vode me do istine. Time postaju dio ponovnog rađanja.

Od samog početka je izraženo moje interesovanje za krug kao geometrijski oblik i formu: napetu i perforiranu. Krug ujedinjuje antagonizme, istodobno je teza i antiteza. U svom unutarnjem neslaganju pokazuje dinamiku i penetraciju. Penetraciju u svojoj biti: u smislu Sadržaja obrasca. Trudim se da dramaturgija i kontekst mojih skulptura ima ispravnu tonalnost, koja određuje njihovu skladnost u polariziranju prostora.


Arleta Cehic